Седем месеца са твърде кратко време, за да въведеш ред в област, където проблемите дълго време са били замитани, защото управляващите не са знаели или не са искали да ги решат. Още повече, ако т.нар. ти партньори в управлението не ти помагат, а те саботират на всяка крачка.

Въпреки това с екипа ми успяхме да придвижим поне част от най-спешните мерки. Някои от тях са непопулярни и дълго отлагани. Други изискват промени в много закони, които са подготвени, но не са приети. Трети налагат изцяло нова нормативна уредба, която е в процес на разработка.

Ако има приемственост и воля от нашите наследници, съм сигурен, че скоро ситуацията по пътищата и в регионите съществено ще се промени. И то към по-добро.

Ето част от нещата, които успяхме да свършим за периода от декември 2021 до юли 2022 г.

Завършихме реформата в тол системата
 • Въведохме принципа „Който повече ползва и замърсява, той плаща повече“, като променихме цените за леките и тежките автомобили. Така ще се обърне структурата на приходите в тол системата и вече 2/3 от събраните средства ще са от тежкотоварния трафик, а 1/3 – от леките коли.
 • От 1 юни въведохме реално тол таксуване за пътищата, втори клас.
 • На две стъпки– от 1 юни и от 1 януари, увеличаваме тол таксите.
 • Така при планирани приходи от тол такси в размер на 480 млн. лв. за 2022 г., след реформата в тола, през 2023 г. приходите ще се увеличат до 800 млн. лв. Това са средства, които ще могат да се инвестират в подобряването на пътищата в страната.
 • От януари 2023 г. намалихме цената на всички винетки за леките автомобили с 10%.
 • Сгрешената неволно винетка ще може да се коригира еднократно и хората няма да бъдат санкционирани.
Решихме кризата с липсата на поддръжка на републиканските пътища. За съжаление – само за първите девет месеца на годината.
 • Заради действия на предишния служебен кабинет, след приключване на зимното поддържане нямаше законова възможност АПИ да започне да ремонтира пътища и да довърши започнатите през 2021 г. 278 обекта.
 • Благодарение на решението на НС АПИ сключи споразумения с пътностроителните фирми и възложи ремонтите по пътищата. Вместо тези споразумения да важат до сключване на договори с нови изпълнители, избрани след процедури по ЗОП, по настояване на премиера беше записан срок до 30 септември. Надявам се Конституционният съд да отмени решението в тази част и да даде възможност на АПИ да продължи да възлага ремонти и след тази датата, докато бъдат завършени новите процедури по ЗОП.
Осигурихме финансиране на общински проекти от бюджета на МРРБ
 • Още от февруари заедно с Националното сдружение на общините  работихме в тясно сътрудничество, за да осигурим средства за българските общини за благоустрояване. Общините подадоха над 1300 проекта за общински пътища и ВиК обекти в МРРБ.
 • Чрез преструктуриране на бюджета на МРРБ за 2022 г. осигуряваме 418 млн. лв. за 234 общини. Ще се финансират 296 проекта за общински пътища, улици и ВиК. Средствата ще достигнат до над 6,4 млн. българи.
 •  Във финалния списък са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ.
Борбата с незаконно строителство не е само на думи.
 • За първи път ДНСК се зае с емблематични казуси на незаконно строителство като „Алепу“ и „Росенец“.
 • През март ДНСК извърши проверка на място и по документи на кейовата стена в парк „Росенец“. През юли бе връчен констативният акт за незаконно удължаване на кейовата стена.  За съоръжението няма строителни книжа и то подлежи на събаряне, след издаване на заповед за премахване.
 • ДНСК работи по коректното определяне на частта от строежа на „Алепу“, която може да бъде премахната, без това да предизвика нови свлачищни процеси. Възложено е изготвяне на експертна оценка от Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия. След като тя бъде готова, ще бъде съставен констативен акт от ДНСК.
Осигурихме помощ за ВиК сектора               
 • Подпомогнахме 54 ВиК дружества за разходите за ток за 2021 г. и до април т.г. Изплатихме им над 82 млн. лв. компенсации.
 • Подготвена е концепция за Закон за водоснабдяването и канализацията.  
В НС са внесени промени в Закона за устройство на територията
 • В тях са отразени проблемите, с които гражданите най-често се сблъскват – незаконното строителство, феодализирани местни администрации   и липсата на държава както в малките, така и в големите населени места.
 • Промените предвиждат връщане на контрола на ДНСК върху строежите от четвърта, пета и шеста категория, електронизация на процесите и намаляване на административната тежест и др.
Разработена е документацията за енергийно обновяване на жилищните сгради, финансирано от Националния план за възстановяване и устойчивост.
 • Две са важните реформи – обслужване на едно гише и улесняване и повишаване ефективността на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
 • Разработени са промени в Закона за управление на етажната собственост.
Разработена е интерактивна карта за развитие на транспортната инфраструктура на България до 2040 г.
 • За първи път държавата има визия за развитие на транспортните връзки Север-Юг.
 • Завършването на магистралите и осигуряването на транспортни коридори по направлението север – юг ще осигури добра свързаност на България със съседните страни и с големите пристанища. Това е моята мечта – да има магистрали като Русе- Велико Търново, Черно Море, нова магистрала, която да свърже Видин с Атина.
От декември насам в приемния ми ден се срещнах с близо 200 граждани, чиито проблеми се опитах, ако не да реша, то поне да придвижа към компетентните органи. 

Извинявам се на останалите записани за среща над 150 души, с които няма да мога да разговарям в качеството си на министър на регионалното развитие.

 Но никога няма да откажа да помогна, ако мога.

С уважение,

Гроздан Караджов